Fordonselektronik

Modern fordonselektronik handlar nu mer och mer om CAN. Det är ett kommunikationssätt mellan olika styrenheter. En styrenhet finns ofta i ett system som stöder föraren direkt eller indirekt. Sådana system är:

Bränslesystem Ser till att motorns prestanda är opitmala, både vad gäller prestanda och ekonomi. Dessutom skall systemet svara för att utsläpp blir så minimala som möjligt.

Tändsystem Ser till att förbränningen startar vid en opimal tidpunkt och att gnistar blir så effektiv som möjligt.

Bromssystem (ABS)Stöder föraren så att bromssträckan blir så kort som möjligt vid en hård inbromsning. Detta sker genom att hjulen förhindras låsa sig.

Antislirsystem (TC)Ger det för tillfället bästa greppet för hjulen så att start acceleration blir så effektiv som möjligt.

Samverkan mellan olika system. Ofta samverkar system med varandra, utbyter information och stöder varandra med åtgärder. Exempel på sådan kommunikation mellan olika system kan vara ett anti- slirsystem ( TC ). Systemet mäter varvtal på hjulen med hjälp av ABS-systemets givare i varje hjul för över information till TC. Beräkning visar om något hjul slirar. Viss slirning (slip) tillåts i regel upp till 10%. Är slirningen hos det ena drivhjulet större bromsas detta av ABS-systemet efter order från TC. Om motoreffekten är så stor att båda hjulen då spinner loss kommer en order att utgå till EDC om att minska motoreffekten.