Emanuel Lund & Charlotta f Norman

* 1844-12-12 + 1938-04-28
* 1842-11-07 + 1931-07-13

Hela familjen Emanuel & Charlotta

I Centrala soldatregistret står att läsa om Emanuel Lund:
Aktnummer: LD-04-0088-1864
Lund, Emanuel [Stolt] Född: 1844-12-12
Dragon nr 88
Hustru: Norrman Charlotta Född: 1842-11-07
Regemente: Livregementets dragoner
Kompani: NORRA UPLANDS SQVAD
Socken: Dannemora Rote: Buddby

Emanuels far var:

Soldaten Johan Isak Stolt (Tran)
född 16/10 1812
Uppgifter ur Centrala Soldatregistret: Aktnr: LD-Ä5-0111-1831

Dragon nr 82

Tillhörde Livregementes dragoner
NORRA UPLANDS COMP
Socken: Stavby
Rote Åby