Värmepump i Jämtland.

1998 installerade jag värmepump i villa. Det är en MecMaster tillverkad i Svenstavik. Den har ingen elektronik utan bara traditionell utrustning som måste finnas i en sådan här kylanläggning. Den är dockad till en 500-liters accumulatortank. I tanken finns inbygd varmvattenberedare. För att få lite statistik från drift med värmepump installerade jag ett mätsystem.

Mätsystemet är en dator med ett mät och styrkort, ADC 711 med 8 analoga inkanaler och med 12 bitars upplösning.

Mätgivare placerades del på anslutningar till accumulatorns till- och frånledning till värmepump och dels anslutningar till borrhålets brineslangar. Dessutom finns en utetempgivare.
De 3 kanalerna som blev över har jag använt till att kontrollera strömförbrukningen på de faser som går in till huset.
Mätgivare för temperatur har jag använt Philips KTY81-120 och för ström har de strömtransformatorer som blev över när elkassetten kastades ut använts.

Programvaran för mätningen har jag skrivit själv i Visual Basic. En skärmdump finns här. Resultaten från märningarna lagras i en Exel-liknande fil och kan bearbetas där till en kurva. Varje månad skaps en ny fil. Ett exempelpå en dag i Januari finns här. Dessutom tycker jag det är intressant hur ofta värmepumpen startar och hur länge den går, så därför skapas och så en fil för detta. Den skapas ny varje dygn.